RIVM koor
Chantez!
Bilthoven

Welkom op de oude pagina van het koor PV-Chantez!
Sinds 2013 staat Jurriaan niet meer voor PV Chantez, maar zingt het koor vrolijk door. Meer info via het RIVM, PBL etc.

Zing je graag en spreekt het je aan om dat met anderen, meerstemmig, te doen? Dat kan bij PV-Chantez! Op deze website vind je meer informatie. Je kunt bijvoorbeeld het repertoire bekijken wat de afgelopen tijd is ingestudeerd.

We repeteren elke maandag in de lunchpauze (12:30 - 13:15 uur) in 8A, het PV-gebouw. We hebben enkele malen per jaar een optreden, meestal op "ons" terrein.

Uitvoeringen

17 april 2010: Optreden op het festival van Biltse Koren, 13-17 uur?. Repertoire:

Op 2 juni 2009 was er op het RIVM terrein een grote muziek-happening waarin allerlei ensembles optraden. Ook Chantez was van de partij. Er is ook nog gelegenheid om gezamenlijk wat uit te voeren. Daarvoor kan je de partijen hier downloaden, en de midi beluisteren:

Daarnaast is er nog een RIVM-feest 5 juni, maar daar zingen we uiteindelijk niet omdat het op 2 juni meer tot zijn recht kan komen.

Repertoire

We zingen de komende tijd: