Komende projecten:

Vanaf september 2022 leidt Jurriaan een project bij Kamerkoor Estrivo. Thema is "songs from the dark side", Engelse madrigalen uit renaissance en romantiek rond verdriet, rouw, woede en andere donkere herfstige emoties. Meer informatie op kamerkoor Estrivo.


Messe de Minuit van Charpentier

Cogli Altri zoekt zangers (SATB)

Het projectkoor Cogli Altri organiseert nov/dec 2021 een project met Franse Kerstmuziek voor geoefende zangers

De "Messe de minuit" van Charpentier behoeft voor de liefhebbers weinig introductie, maar toch: deze mis is gebaseerd op indertijd bekende kerstliedjes. Hierdoor wordt de elegante barokke stijl van Charpentier voorzien van nog meer zangplezier. Koordelen, instrumentale tussenstukken en soli wisselen elkaar in hoog tempo af. We gaan er van uit dat de soli door koorleden gezongen kunnen worden, en dat de koorleden (SATB) hun partij zelfstandig kunnen instuderen of van blad kunnen zingen. De dirigent is Jurriaan Grootes, het koorproject werkt samen met een ad hoc instrumentaal ensemble dat door Hans Lub wordt geleid.

Project Charpentier:

Aanmelden nu via (of zie homepage).

Voor de instrumenten: Stemming: a=440, moderne instrumenten (evt barokstokken te leen).
Tijden: 27 nov kennismaking/doorspelen 10-12 uur , 18 dec wel 10-15 uur , en 15.00 concert
De bezetting:


Eerdere projecten:

Monteverdi - Libro Primo de Madrigali a 5 voci

Cogli Altri - bijzondere koorprojecten in Utrecht

Projectkoor Cogli Altri start 8 januari 2020 een madrigaalproject voor geoefende zangers :

Claudio Monteverdi gaf in 1587 na wat vingeroefeningen zijn eerste bundel met madrigalen uit. De barok laten we gemakshalve vaak in 1600 beginnen, maar ze begon echter al eerder door de renaissance heen te schijnen. We zien in deze bundel reeds meer persoonlijke expressie ontluiken, en herkennen al de Monteverdi van zijn latere werken, met emotionele sfeerwendingen en afwisseling tussen polyfonie en homofonie. Het plan is om deze werken zowel met koor te zingen als met solistisch bezette kwintetten. Bestaande kwintetten en individuele zangers kunnen zich aanmelden, met natuurlijk een extra oproep voor mannen. Ga uit van een SMsATB bezetting en bijbehorende toonhoogte, en van geoefende zangers die hun partij zelfstandig kunnen dragen.

Aanmelden kan evt bij DUMS, maar beter via (of zie homepage).

Het projectkoor Cogli Altri heeft een aantal jaren stilgelegen door drukke werkzaamheden van de dirigent. In het verleden zijn er tal van bijzondere projecten geweest, zoals een scenische uitvoering van Dido & Aeneas, treurmuziek uit de renaissance of een romantisch programma met bewerkingen van onder meer Mahlerliederen. Het koor richt zich op de betere amateur, die eens wat anders in andere bezetting wil zingen (Cogli Altri betekent met de anderen). Er wordt in korte projecten naar één of meer uitvoeringen toegewerkt, het instudeertempo ligt dus redelijk hoog. Ook worden er natuurlijk eisen gesteld aan de stembeheersing. Het koor zal nu functioneren onder de vlag van DUMS, de Utrechtse muziekschool. Cogli Altri staat onder leiding van Jurriaan Grootes, hij is dirigent en zanger, en dirigeert een aantal koren in het midden van het land, zie www.jurriaangrootes.nl


uit de geschiedenis van Cogli Altri:

Monteverdi workshop 14 mei 2011

Workshop Monteverdi Madrigalen

Op zaterdagmiddag 14 mei 2011 organiseert Cogli Altri een workshop Monteverdi madrigalen onder leiding van Jurriaan Grootes. In de mooie akoestiek van de Lutherse kerk te Utrecht werken we de hele middag aan enkele werken uit het zesde boek madrigalen van Claudio Monteverdi. Deze bundel is vooral bekend door het lamento d'Arianna voor 5 stemmen, er zijn nu echter enkele andere werken uit de bundel gekozen. Het repertoire is Zefiro torna, Ohime il bel viso, en het eerste lied uit de treurige Sestina, Incenerite (misschien kunnen we er nog meer zingen maar liever mooi dan veel). Ondanks de oude teksten van onder meer Petrarca zijn deze madrigalen en geweldige mengeling van de oude polyfone stijl en invloeden van de nieuwe opera-stijl.

De tweede helft van de middag komt een luitist ons begeleiden. We zullen dan ook waar het qua bezetting kan even in vijftallen werken. In verband met de bezetting graag vóór 7 mei aanmelden, dan kan in het weekend vooraf worden bekeken of alle stemmen goed vertegenwoordigd zijn. De workshop is voor (koor)zangers die dit repertoire goed zelfstandig kunnen zingen, snel instuderen of voorbereid zijn.

Repertoire:

14 mei 2011, 13.00-17.00 uur
Lutherse Kerk,
Hamburgerstraat 9 Utrecht
Kosten € 20,-
opgeven, bladmuziek en studiemateriaal op www.jurriaangrootes.nl
of per mail: zang gevolgd door een apenstaart en dan telfort punt nl (dit alles zonder spaties)

Orphée

In het najaar van 2003 zou er weer een barok-opera op het repertoire komen. (Gekozen was voor het onbekende maar schitterende "La descente d'Orphee aux Enfers" van Charpentier. Door nieuwe werkzaamheden van de dirigent is dit voorlopig uitgesteld.
Meer gegevens volgen t.z.t, als er een nieuw project op stapel staat.

Schütz - Johannes Passion & Lassus - Lamentaties

in de toekomst kan het projectkoor zich bezighouden met de Johannes-passie van Schütz en Lamentaties van Lassus, repetities op maandagavond en een zaterdagmiddag in Utrecht. Er is nog ruimte voor aanmeldingen in alle stemsoorten. De contributie is ? 50,- voor het hele project. Koorzangers die mee willen doen dienen in principe een korte auditie te doen, er wordt verwacht dat je thuis kunt voorbereiden, of anderszins je partij zelfstandig kan zingen. Meer informatie op www.go.to/coglialtri en aanmelden (bij voorkeur vóór 20 december) bij de dirigent Jurriaan Grootes: coglialtri{at}go.to [{at}=@]of bellen.

Om te bekijken en/of voor te bereiden voor auditie: Schütz p. 1, 2, 3, 9 & Lassus.

De concerten zijn nog niet geheel vastgelegd, maar worden in het genoemde weekend gepland. De repetitieruimte is waarschijnlijk in Utrecht-Noordoost, goed bereikbaar met trein, bus, auto en fiets, en gratis parkeren. De werken die we zingen zijn geheel a capella. Schütz kan gezien worden als een belangrijke voorloper van J.S. Bach. Zijn Johannes-passion kent ook een afwisseling van recitatieven (soli) en koordelen. Een aantal bijbelpersonages zal door koorsolisten worden gezongen. De Lamentaties van Lassus zijn op tekst van de Lamentaties van Jeremia, die ook doorgaans in de week voor pasen worden uitgevoerd. De stijl is een mengeling van renaissance-lijnen en barokke declamatie.

Projectkoor Cogli Altri is een koor van wisselende samenstelling, maar met deels ook een vaste kern. Het bestaat uit gevorderde amateurzangers uit Utrecht en omgeving. Het richt zich op minder alledaagse concerten, met wisselende zangers (vandaar de naam: "met de anderen"). Het vervult daarmee in rol in het amateur-muziekleven. Door liefhebbers in een nieuwe bezetting bij elkaar te brengen, ontstaan er niewe contacten, en verder maken mensen vaak kennis met werken die bij het vaste ensemble minder snel uitvoeren. Het koor zingt werken uit alle perioden, waardoor er per project vaak specifiek geïnteresseerde mensen op af komen. Zo hebben we ook "vaste" leden, die alleen bij oude muziek meedoen In 2002 werkte het koor aan een Duits romantisch programma rond het thema "Nacht und Träume" (Hensel tot Mahler), in het najaar zong het o.a. de St. Nicolas Cantata van Britten. Vorige seizoenen zong het koor een renaissance-project met voornamelijk mannenstemmen, in het voorjaar van 2001 heeft het koor meegewerkt aan een uitvoering van de Mattheus van J.S. Bach met een professioneel barokorkest. In het verleden zong het koor onder meer Dido & Aeneas van Purcell (geënsceneerd), de Auferstehungshistoria en psalmen van Schütz en de Markus Passion van Keiser, maar ook moderne Amerikaanse muziek, en combinaties van oude en nieuwe muziek. Het koor staat sinds de oprichting onder leiding van Jurriaan Grootes.